Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.

Η δικτυακή φόρμα εγγραφής από την ιστοσελίδα έχει απενεργοποιηθεί, πλέον εγγραφές γίνονται μόνο στην γραμματεία του συνεδρίου.

Η γραμματεία του συνεδρίου μεταφέρθηκε στα κτίρια του Βιολογικού, απένταντι από το αμφιθέατρο Β'

Ένατο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Tο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), που διοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί από 4 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών – Ηράκλειο (www.uoc.gr).