Οδηγίες για την υποβολή Περιλήψεων

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για κρίση στη Συντακτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα πρέπει να ακολουθούν τη δομή που περιγράφεται στο «Πρότυπο περίληψης» και να είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι περιλήψεις που περιγράφουν ερευνητικές υποδομές και προγράμματα δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν την παραπάνω δομή αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά και μέγεθος κειμένου που υποδεικνύονται.

διαβάστε περισσότερα